Impos Slovenska Bistrica
Domov Kontakt
Digitalni tisk
Študentski servis
tednik Panorama
Talne obloge
 

AKTUALNO


FOTOKOPIRANJE ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SERVIS IMPOS, KI IMAJO VELJAVEN STATUS!
Brezplačni mali oglasi v tedniku Panorama za člane študentskega servisa, ki imajo veljaven status.

PROSTA DELOVNA MESTA
ŠTUDENTSKI SERVIS


Prva dejavnost podjetja je bila študentski servis - posredovanje občasnih del dijakom in študentom, članom našega servisa. Obseg te dejavnosti smo razširili in jo opravljamo tudi danes. Za opravljanje te dejavnosti ima podjetje tudi koncesijo ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

POMEMBNO

Študent/dijak mora imeti napotnico študentskega servisa že prvi dan dela pri delodajalcu, v nasprotnem primeru se tako delo smatra kot delo na črno in je kot tako tudi kaznivo.

ZAVAROVANJA PRI DELU DIJAKOV IN ŠTUDENTOV


ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI IN INVALIDNOSTI KOT POSLEDICA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
Na podlagi 225. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja pooblaščeni študentski servisi in agencije za posredovanje dela dijakov in študentov. Prispevek za posebne primere zavarovanja (za primer smrti in invalidnosti kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni) trenutno znaša 1.343 SIT. Študentski servis plačuje prispevek za člana na prvo realizirano napotnico v tekočem koledarskem letu.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
Na podlagi 6. točke 17. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01) so za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovani tudi učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju občasnih in začasnih del oz. usposabljanju. Na podlagi 49. člena ZZVZZ so prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen dolžni plačati pravne oz. fizične osebe, pri katerih so zavarovanci iz 6. točke 17. člena tega zakona na usposabljanju oziroma delu. Trenutni znesek zavarovanja znaša 565 SIT in se plačuje mesečno.

Študentski servis na podlagi Pooblastila uredi izvajanje obveznega zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Tako podjetju prihranimo dragocen čas in skrbi. Znesek zavarovanja zaračunamo delodajalcu pri izdaji računa za opravljeno delo člana študentskega servisa.

VPISNI POGOJI


Za vpis v študentski servis potrebuje redno vpisan študent/dijak:
* potrdilo o statusu študenta ali dijaka (originalno potrdilo o vpisu v tekoče šolsko leto);
* davčno številko (original ali fotokopijo);
* bančni (transakcijski) račun (kartico ali pogodbo);
* osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje);
* fotografijo;
* študenti še številko indeksa.

Za podaljšanje članstva potrebujete:
* osebni dokument;
* člansko izkaznico študentskega servisa IMPOS d.o.o.;
* dokazilo o statusu študenta ali dijaka (originalno potrdilo o vpisu v tekoče šolsko leto).

Če si izredno vpisan študent, moraš, poleg navedenega, dostaviti še potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da nisi zaposlen oz. nisi vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Republiškem zavodu za zaposlovanje in ne prejemaš denarnih nadomestil oz. denarne pomoči.

Osnovnošolci, stari 15 let, potrebujete še zaključno spričevalo 8. razreda in potrdilo o vpisu v 1. letnik srednje šole za novo šolsko leto.

Tisti, ki ste se med šolskim letom vrnili s služenja vojaškega roka, lahko delate do konca tekočega šolskega leta ob predložitvi potrdila o vpisu za preteklo šolsko leto in vojaško knjižico.

Če si pavzer, ki je obdržal pravico obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov, vendar najdlje eno leto po izgubi statusa študenta, toda ne več kot enkrat v času študija, potrebuješ potrdilo, o statusu študenta za prejšnje študijsko leto s potrditvijo, da imaš v tekočem študijskem letu pravico do opravljanja izpitov in obiskovanja predavanj.

UGODNOSTI


NAROČANJE NAPOTNIC
Člani študentskega servisa, ki imajo VELJAVEN status, lahko napotnico naročijo na spletni strani, po telefonu, po faksu, po elektronski pošti, ali pa oddajo zahtevek v nabiralnik, ki čaka 24 ur na dan pred poslovalnico študentskega servisa IMPOS Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, Slov. Bistrica. Napotnico bomo brezplačno poslali na želen naslov.

INFORMACIJE O NAKAZILIH
Možnost dobivanja informacij o nakazilih preko SMS sporočil. Na sedežu študentskega servisa morate predhodno podpisati izjavo o prejemanju tovrstnih informacij.

INTERNETNO POSLOVANJE
Vpis, naročanje napotnic, seznam prostih del, sveže informacije o poslovanju servisa ... tudi na internetu.

DODATNE INFORMACIJE


NOVI ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
določa v 216. členu, da dijaki, ki so že dopolnili 15 let, in študentje lahko opravljajo začasno ali občasno delo tudi na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja.
Kot začasno ali občasno delo v skladu s prejšnjim odstavkom lahko dijak ali študent opravlja tudi delo na delovnem mestu pri posameznem delodajalcu, vendar najdlje 90 dni brez prekinitve v posameznem koledarskem letu.

IMPOS d.o.o., Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica, Tel.: 02 805-00-76, faks: 02/805-00-82
V naših poslovnih prostorih smo vam na voljo od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. E-mail: student@impos.si

Alenka Gorenc, veleprodaja in študentski servis
veleprodaja@impos.si
student@impos.si
+386 2 805 00 76
+386 51 267-445


 
Danes smo: 23.4.2018, 1:29:56 | obiskovalec številka: 1171379 | ©2009 www.IMPOS.si